Filmproduksjon

Ja de reiser verden rundt og produserer omfattende tv-serier, men de kan også innta din bedrift med kamerautstyret og gjøre walkabouts i korridorene. Direkte møter med ledelse og ansatte, eller manusbaserte filmiske presentasjoner, Nils & Ronny har bred erfaring med begge deler, enten produksjonene er tenkt benyttet som del av spesielle events, fungere som presentasjoner av firmaet generelt, eller vekke oppmerksomhet om spesielle produkter.

I spennet mellom humor og eventuelle behov for å informere eller befeste noe, lages film med tydelig Nils & Ronny-stempel; humor, driv og gjerne et monn av substans.

 

Eventrelaterte produksjoner

N&R får tilgang til sentrale personer knyttet til eventet i forkant og gjør sin helt særegne tilnærming til folk og temaer som er relevante for arrangementet 

(Lengde 5-10 minutter)

Nils & Ronny sier dette om sine bedriftsproduksjoner:

”På Walkaboutsk vis går vi inn i situasjoner og skaper levende direkte møter med folk. Som i Walkabout opererer vi ”i det virkelige liv”.  Vi har stor tro på at mennesker viser mer av seg selv og gir mer om vi treffer dem i et miljø der de føler seg trygge, fremfor i et studio eller på en scene.

 Målsetting for filmen utarbeides med oppdragsgiver…etter det ønskes nokså ”frie hender”. Som i våre tv-produksjoner er vi selvdrevne. Forutsetningen er noen velinformerte insidere, som kan fylle på med innsiktsfull bakgrunn og lede oss i retning de rette folka.

 Vi har spesiell glede av å  leke litt med myter, eller vennligsinnede ”motsetninger” som ofte eksisterer mellom avdelinger eller ulike grupperinger/nivåer innad i et firma, organisasjon eller eventets deltakermasse. Her er det rom for mye hoderystende humring og det tas som regel svært godt i mot at man har gravd litt og funnet ut av de usagte sannheter…eller det erketypiske.  Gjenkjennelse og identifikasjon er et nøkkelbegrep her som i våre tv-produksjoner”

 Filmen kan benyttes som en kickstart på eventet eller et break/skifte underveis.

Positiv bieffekt: At N&R roamer i gangene går ikke upåaktet hen. Erfaring viser at filmopptakene vil skape snakk/oppmerksomhet om eventet i forkant…”noe er på gang”….dette kan evnt. utnyttes videre på ulikt vis via sosiale medier/intranett til andre avdelinger, filmklipp i e-invitasjoner e.l., for å promotere, skape interesse for eventet.

 

Mange ønsker alternativt/også å få produsert kortere filmsegmenter som gjennomgående elementer i hele eventet:

 Kortere breaks (5-30 sek) som benyttes som temasettere/befriende breaks f.eks.  i eventets mer faglige sammenhenger, eller som en rød tråd i eventuelle prisutdelinger o.l.

Lengre innslag (1-3 min) som benyttes som del av overgang mellom ulike stadier av f.eks. en større middag….”og mens vi venter på cognacen…” eller til å introdusere spesielle bidragsytere underveis ”og som en introduksjon til konsernets direktør har vi følgende oppspark”….

Flerbruk: Filmelementer kan evnt distribueres til eventdeltakerne i etterkant som del av en  oppfølging. Filmen(e) representerer noe konkret som skjedde på eventet og kan være med på å forsterke minnet om en positiv eventopplevelse.

Filmen(e) kan dessuten selvsagt også benyttes senere som en kick-start, temasetter eller break, i andre sammenhenger der de samme temaene er relevante.

 


Det er i det hele tatt mange muligheter. Ta kontakt så finner vi ut hva som er best for akkurat ditt firma/ ditt event.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close